ಅಸಹಾಯಕ ಸಂಕಟವಿದು…

Asahayaka sankatavidu
ಕ್ರೌರ್ಯದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೋ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳ ಮೇಲೆಯೇ. ಪ್ರತಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡ ಘೋರ ವಾಸ್ತವವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದಾಗ ಜನರೊಳಗಾದ ಅಸಹಾಯಕ ಸಂಕಟವೊಂದು ಬರಹವಾಗಿದೆ…

– ಚಿದಾನಂದ್ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್

twitter handle: @chidakotyan

chidakotyan@gmail.com

chidanand @ fb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s